Towarzystwo Archeologiczne - Lwów 1876r,    
 

zp ta  lg