Siedlce w czasie wojny
Page 1 of 1
Po bombardowaniu
Zwłoki jeńców rosyjskich
 ( Podnieśno koło Siedlec)
Żołnierze niemieccy
Żołnierze radzieccy